• Clubhistorie

  Oprichting 
  Rheden werd op 10 mei 1961 opgericht door een aantal sportfanaten. Alhoewel Gerda Moret wordt gezien als de oprichtster van Rheko deed Gerda dat niet alleen. Wim Scholten, Elly van de Westeringh, Henk Dolman en Jan Hebing waren daarbij nauw betrokken. Deze zullen dan ook zeer zeker als medeoprichters moeten worden vermeld. Een club zonder trainer was toen ook niet mogelijk en spoedig kwam Joop Ouwerkerk om de hoek kijken. Hij bracht de eerste enthousiaste korfballeken de korfbal beginselen bij en bereikte goede resultaten. Echtgenote Ditty droeg haar steentje bij als bestuurslid.

  Exclusiviteit 
  Het jonge Rheko was niet de enige korfbalvereniging in het dorp. Onmiddellijk moest de strijd aangegaan worden met RAS (Rhedense Algemene Sportvereniging), een club die tot doel had een prominente omnivereniging te worden. De korfbaltak moest het echter na een jaar opgeven, Rheko troefde RAS korfbal af. Een aantal personen kwam over.

  Het veld 
  Bij het vinden van een veld hielp de gemeente Rheden een handje: er mocht gespeeld worden op een grasveld achter de voormalige gymzaal aan de Klaproosstraat. Hier staan nu seniorenwoningen. Het tweede veld behoorde bij het sportpark aan de IJsselsingel achter de voormalige Sporthal “De Rheton” alwaar wij ook ons eerste eigen clubgebouw in 1975 konden openen. In verband met nieuwbouwplannen van de gemeente werd Rheko verzocht te verhuizen naar de huidige locatie. Wij zijn toen de straat overgestoken. Sinds maart 2013 beschikken we over kunstgrasvelden.

  Het clubgebouw 

  Aanvankelijk had Rheko geen clubaccommodatie, daarna maakten we mede gebruik van de huidige accommodatie van de voetbalvereniging ”Rheden”. Na veel overleg en discussie met de Gemeente kreeg Rheko in 1974 toestemming tot de bouw van een eigen clubgebouw. In juni 1975 werd na veel zweet en zwoegen ”de Korf” in gebruik genomen. Terecht waren we apetrots op ons gebouw dat meteen heel intensief gebruikt werd. Enkele jaren later werd er een vergaderkamer aangebouwd. Trekkers voor het clubgebouw project waren o.a. Gerrit van Empel en Tjalling de Boer. Na zo’n 20 jaar moest Rheko op last van de Gemeente verhuizen naar de overzijde van de IJsselsingel. Onder leiding van wijlen Theo Peters werd stevig onderhandeld met de Gemeente om een vergelijkbare accommodatie terug te krijgen. En met succes!

  De contributie 

  Geld was er bij het opstarten van de vereniging niet en van sponsoring had men in die tijd nog helemaal niet gehoord en daarom stopten de eerste bestuursleden elk  50,- gulden in Rheko. Dat was in die tijd een formidabel bedrag. Gerda Moret ging op een bedelronde naar gulle gevers, de voorlopers van de huidige sponsoren, om geld voor lijnen bijeen te halen. Ook werd er vrij snel contributie geheven en werd de clubkas gespekt door allerlei activiteiten op touw te zetten waarmee de financiële problemen werden opgelost o.a. door het verkopen van plakken chocolade (motto ”Elke zak koopt een Rheko plak”) koeken en loten, het inzamelen van oud papier (doen we dus ook al zo’n 50 jaar!) en de befaamde oliebollenacties. De contributie blijft een belangrijke bron van inkomsten maar wij mogen zeker niet onze sponsoren en donateurs vergeten.

  Clubblad 
  Na enkele jaren kwam er een clubblad en het Info zoals we dat nu ook, zij het in digitale vorm, nog kennen. Onmisbaar om de leden te informeren.

  Sportieve zaken
  Er werden heel veel toernooien bezocht en eind jaren 60 maakte Rheko de eerste reis naar het buitenland: Castrop Rauxel. Met twee senioren en twee jeugdteams bonden we de strijd aan met de Duitsers. Bijzonder waren de toernooien tussen de drie verenigingen uit de gemeente Rheden: Diderna, Rheko en SIOS. Bijzonder was ook dat als er materiaal van Rheden naar Velp moest voor het toernooi de gemeente dat vervoerde met een vuilniswagen! Rheko organiseerde eens de Gelderlanddag op 2-de Paasdag. Het was een groot toernooi met een grote deelname (meer dan100 teams). ‘s Morgens lag er echter een laag sneeuw en de beheerder gelastte het toernooi rond 07.00 uur af. Onmiddellijk werd begonnen de clubs af te bellen, maar sommigen waren al onderweg en onbereikbaar. Zo kwamen zo’n 20 teams in Rheden en werd besloten de veehal in Doetinchem te huren. Met enkele Rheko teams als aanvulling werd daar (onder slechte hygiënische omstandigheden) een fantastisch toernooi afgewerkt. Befaamd waren ook de toernooien in de pluimveehal in Barneveld. Er was toen nog nauwelijks een reguliere zaalcompetitie. Rheko nam daarom zoveel mogelijk deel aan toernooien. Een heel bijzonder evenement was het wijkenkorfbal dat een aantal jaren in Rheden georganiseerd werd. Op het hoogtepunt waren er 20 ploegen uit alle hoeken van Rheden. Per team maximaal 2 korfballers. De overigen maakten voor het eerst kennis met korfbal. Dat leverde Rheko veel bekendheid en nieuwe leden op. Geruime tijd organiseerde Rheko een groot toernooi voor aanvang van de competitie waarvoor zeer veel belangstelling bestond. Enige jaren had dit toernooi een internationaal tintje door deelname van onze vrienden uit Trencin en enkele Duitse plaatsen.  De hoogste klasse waarin Rheko ooit is uitgekomen was de overgangsklasse. Sinds de oprichting van Rheko hebben zich twee belangrijke wijzigingen in de korfbalsport voorgedaan: de zaalcompetitie werd ingevoerd en we gingen van drie naar twee vakken. (Rheko stemde indertijd tegen!).

  De sporthal 

  De zaalcompetitie gaf problemen aangezien er in Rheden geen sporthal was. Er werd in de Dumpel gespeeld. Zo’n 40 jaar geleden kwam er toch een sporthal in Rheden: Sporthal Rheton. Een fantastische hal. Het publiek zat vlak bij het speelveld en dat is lekker. Fantastische wedstrijden vonden er plaats met een geweldige ambiance. Net als het eerste Rheko clubgebouw en het veld verdween ook de hal naar de overzijde van de IJsselsingel alwaar deze de naam “de Hangmat” kreeg in verband met de vorm van het dak. 

  Recreatie 
  Met een eigen clubgebouw kon Rheko de mogelijkheid bieden tot kaarten, playback shows, overleg met ouders, vergaderen en cursussen. Een aantal jaren werd in de sporthal een familietoernooi georganiseerd en daarna stond er dampende boerenkool met worst in het clubgebouw. Tafelen met meer dan 80 Rhekoërs was een gezellige belevenis. Kamperen in Enter en Ootmarsum was ook zo’n bijzondere activiteit. Jong en oud ging mee. Veel schik, weinig slaap. En dan nog aan een toernooi deelnemen ook! Ons clubgebouw wordt ook veel gebruikt voor disco avonden, spelletjesavonden etc. Een hele bijzondere recreatieve groep vormen de jeu de boulers. Niet prominent aanwezig, maar ze genieten van deze Franse sport op de rustige momenten als korf en mand op stal staan.

  Supporters 
  De supportersvereniging ”Kanoside” werd opgericht en er werd een schitterend spandoek gemaakt. Ook deze vereniging is nieuw leven ingeblazen.

  Nu en de toekomst
  En Rheko gaat met de tijd mee: de mogelijkheid om op lokale radio of lokale TV te verschijnen werd met beide handen aangegrepen en de website is natuurlijk een uitkomst. Ook de schrijvende pers besteedt heel wat woorden aan Rheko! Het is natuurlijk altijd moeilijk om een korte historie van de vereniging te geven zonder dat prominente leden vergeten worden. Maar neemt U het de redactie en de informant niet kwalijk. Alle leden, in welke hoedanigheid dan ook, dragen bij aan het succes en de levensvatbaarheid van de club. Bedankt !!!!