• Clubhistorie van CKC Rheko

  Rheko werd opgericht op 10 mei 1961 door Gerda Moret en enkele anderen. Er werd gespeeld op het grasveld achter de voormalige gymzaal aan de Klaproosstraat. Later verhuisde Rheko naar de sportvelden aan de IJsselsingel, waar in 1975 ook een clubgebouw werd gebouwd. In 1991 verhuisde Rheko opnieuw; deze keer naar het huidige veld en clubgebouw. In 2013 is kunstgras aangelegd en in 2016 is gestart met duurzaamheid (à interne link naar pagina Duurzaamheid) door het plaatsen zonnepanelen, een warmtepomp en meer.

  Al snel na de oprichting groeide het aantal leden en in 1983 werd het 300ste lid binnengehaald. Hiermee hoorde Rheko bij de 30 tot 40 grootste korfbalclubs van Nederland. Na 1990 daalde het aantal leden tot zo’n 230 door ontgroening en vergrijzing. Door goede prestaties kwamen er spelers van buiten Rheden en daardoor kwamen we in 2011 opnieuw op 300 leden. Tegenwoordig heeft Rheko zo’n 240 leden. De grootste successen bij de jeugd kende Rheko in de jaren 80. Toen werd er in alle jeugd leeftijdsklassen op het hoogst mogelijke niveau gespeeld en was Rheko Aspiranten 1 tweemaal present op het Nederland Kampioenschap (1985 veld Wageningen en 1989 zaal Vinkeveen). Rheko 1 speelde tweemaal 2 seizoenen in de Overgangsklasse (1991-1993 en 2010-2012) en verder een groot aantal jaren in de 1e klasse. Ook op toernooien werden vele prijzen behaald.

  Rheko was ook altijd bekend om de vele leuke nevenactiviteiten die werden georganiseerd, zoals de Disco-avonden, de Playbackshows, het zoeklichtenspel, het kamp in Enter rondom het Hemelvaartsdagtoernooi en het jeugdkamp in de zomer, maar ook de filmavonden en de sinterklaasviering. In sommige jaren was er elke vrijdag wel een nevenactiviteit. In het dorp was Rheko bekend door het maandelijks ophalen en thuisbrengen van de jongste jeugd voor een feestavond door de junioren op de fiets. Ook was de Rheko oliebollenactie begin november een begrip. Nu opgevolgd door de sinterklaasactie. Sinds 1989 heeft Rheko ook een Jeu de Boule groep. En ook vandaag de dag worden er nog veel activiteiten georganiseerd.

  Oprichting
  Rheko werd op 10 mei 1961 opgericht door een aantal sportfanaten. Alhoewel Gerda Moret wordt gezien als de oprichtster van Rheko, deed zij dat niet alleen. Wim Scholten, Elly van de Westeringh, Henk Dolman en Jan Hebing waren daarbij nauw betrokken. Een club zonder trainer was toen ook niet mogelijk en spoedig kwam Joop Ouwerkerk om de hoek kijken. Hij bracht de eerste enthousiaste korfballeken de korfbalbeginselen bij en bereikte goede resultaten. Echtgenote Ditty droeg haar steentje bij als bestuurslid.

  Exclusiviteit
  Het jonge Rheko was niet de enige korfbalvereniging in het dorp. Onmiddellijk moest de strijd aangegaan worden met RAS (Rhedense Algemene Sportvereniging), een club die tot doel had een prominente omni-vereniging te worden. De korfbaltak moest het echter na een jaar opgeven, want Rheko troefde RAS korfbal af. Een aantal personen koos om verder te gaan bij Rheko.

  Het veld
  Bij het vinden van een veld hielp de gemeente Rheden een handje: er mocht gespeeld worden op een grasveld achter de voormalige gymzaal aan de Klaproosstraat. Hier staan nu seniorenwoningen. Het tweede veld behoorde bij het sportpark aan de IJsselsingel achter de voormalige Sporthal “De Rheton”, alwaar Rheko ook haar eerste eigen clubgebouw in 1975 konden openen. In verband met nieuwbouwplannen van de gemeente werd Rheko verzocht te verhuizen naar de huidige locatie. Wij zijn toen de straat overgestoken. Sinds maart 2013 beschikt Rheko over kunstgrasvelden.

  Het clubgebouw
  Aanvankelijk had Rheko geen clubaccommodatie. Daarna werd er mede gebruik gemaakt van de huidige accommodatie van de voetbalvereniging ”Rheden”. Na veel overleg en discussie met de Gemeente, kreeg Rheko in 1974 toestemming tot de bouw van een eigen clubgebouw. In juni 1975 werd na veel zweet en zwoegen ”de Korf” in gebruik genomen. Terecht waren we als club apetrots op ons gebouw, dat meteen heel intensief gebruikt werd. Enkele jaren later werd er een vergaderkamer aangebouwd. Trekkers voor het clubgebouw project waren o.a. Gerrit van Empel en Tjalling de Boer. Na zo’n 15 jaar moest Rheko op last van de Gemeente verhuizen naar de overzijde van de IJsselsingel. Onder leiding van wijlen Theo Peters werd stevig onderhandeld met de Gemeente om een vergelijkbare accommodatie terug te krijgen. En met succes! In maart 1991 betrok Rheko het nieuwe clubgebouw. In 2016 werden zonnepanelen geplaatst en vele energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Ons streven is om het gasgebruik langzamerhand te verminderen en op termijn zonder gas te kunnen.

  De contributie
  Geld was er bij het opstarten van de vereniging niet. En van sponsoring had men in die tijd nog helemaal niet gehoord. Daarom stopten de eerste bestuursleden elk 50,- gulden in Rheko. Dat was in die tijd een formidabel bedrag. Gerda Moret ging op een bedelronde naar gulle gevers, de voorlopers van de huidige sponsoren, om geld voor lijnen bijeen te halen. Ook werd er vrij snel contributie geheven en werd de clubkas gespekt door allerlei activiteiten op touw te zetten. De financiële problemen werden opgelost door onder andere het verkopen van plakken chocolade (motto “Elke zak koopt een Rheko plak”), koeken en loten, het inzamelen van oud papier (dat doen we dus ook al zo’n 50 jaar!) en de befaamde oliebollenacties. Na vele jaren geen actie is de huidige sinterklaasactie in enkele jaren uitgegroeid tot een waardig opvolger van de oliebollenactie. Beide acties zijn niet alleen goed voor de financiën, maar ook voor de saamhorigheid in de club. Naast contributie en acties zijn ook onze sponsoren en donateurs belangrijk voor onze financiële gezondheid.

  Clubblad
  Na enkele jaren kwam er een clubblad (’t Rhekeltje) en het Info. Eerst tot eind jaren (??) zoals we dat nu ook, zij het in digitale vorm, nog kennen. Onmisbaar om de leden te informeren. Het clubblad kennen we inmiddels niet meer. Het Info heette tot eind jaren 80 overigens Weekbericht.

  Sportieve zaken
  Er werden heel veel toernooien bezocht en eind jaren 60 maakte Rheko de eerste reis naar het buitenland: Castrop Rauxel. Met twee senioren- en twee jeugdteams streed Rheko tegen de Duitsers. Bijzonder waren de toernooien tussen de drie verenigingen uit de gemeente Rheden: Diderna, Rheko en SIOS. En ook bijzonder was dat als er materiaal van Rheden naar Velp moest voor het toernooi, de gemeente dat vervoerde met een vuilniswagen! Rheko organiseerde eens de Gelderlanddag op tweede paasdag. Het was een groot toernooi met een grote deelname (meer dan100 teams). ‘s Morgens lag er echter een laag sneeuw en de beheerder gelastte het toernooi rond 07.00 uur af. Onmiddellijk werd begonnen de clubs af te bellen, maar sommigen waren al onderweg en onbereikbaar. Zo kwamen zo’n 20 teams in Rheden en werd besloten de veehal in Doetinchem te huren. Met enkele Rheko teams als aanvulling werd daar (onder slechte hygiënische omstandigheden) een fantastisch toernooi afgewerkt. Befaamd waren ook de toernooien in de pluimveehal in Barneveld. Er was toen nog nauwelijks een reguliere zaalcompetitie. Rheko nam daarom zoveel mogelijk deel aan toernooien. Een heel bijzonder evenement was het wijkenkorfbal dat een aantal jaren in Rheden georganiseerd werd.

  Op het hoogtepunt waren er 20 ploegen uit alle hoeken van Rheden. Per team maximaal 2 korfballers. De overige deelnemers maakten voor het eerst kennis met korfbal. Dat leverde Rheko veel bekendheid en nieuwe leden op. Geruime tijd organiseerde Rheko een groot toernooi voor aanvang van de competitie. Hierdoor ontstond er zeer veel belangstelling. Er werd gespeeld op alle voerbalvelden behalve het hoofdveld. Aan die traditie kwam in de jaren 90 een einde. Er was toen minder veldruimte, omdat het oude Rheko veld was bebouwd en de vakanties werden gespreid. Enige jaren had dit toernooi een internationaal tintje door deelname van onze vrienden uit Trencin en enkele Duitse plaatsen. Ook was het een verkapte reünie door de deelname van een team van oud-leden. In het kader van ons 25-jarig jubileum mocht Rheko op 25 oktober 1986 de jaarlijkse interland Nederland – België (voor spelers tot 21) organiseren. Oranje won met 14-6.

  In de jaren 80 ging het goed met de jeugd bij Rheko. Het aantal jeugdleden groeide. In 1983 waren er voor het eerst meer dan 300 leden. Rheko hoorde toen bij de 40 grootste clubs van Nederland. Het merendeel van die leden was ook sportief actief als speler (240 leden), als welp (ca. 20 leden) of als trimmer (ca. 20 leden). Ook het niveau van vooral de jeugd steeg in die periode. Junioren 1, Aspiranten en Pupillen 1, in huidige termen A1, B1 en D1, gingen spelen in de hoogst mogelijke klassen. Aspiranten 1 nam tweemaal deel aan het Nederlands Kampioenschap, te weten in juni 1985 op het veld in Wageningen en in maart 1989 in de zaal in Vinkeveen. Ook Rheko 3 deed van zich spreken door deelname aan het NK voor afdelingskampioenen zaal in maart 1987 in Goes. Rheko 1 speelde in jaren veelal in de tweede klasse, maar toen de sterke jeugd doorkwam promoveerde het naar de 1e en zelfs overgangsklasse. Daar speelde het in de jaren 1991/1992 en 1992/1993.

  In de jaren 90 vergrijsde en ontgroende het dorp. Van zeven basisscholen bleven er maar drie over. Het aantal leden daalde daardoor bij de jeugd en ook de dames-herenverhouding kwam scheef te liggen. Dit had nadelige consequenties voor het aantal en het niveau van de jeugdteams. Van 23 teams eind jaren 80 waren in het begin van deze eeuw nog maar de helft over; het aantal leden zakte naar 230. Daarna groeide de club weer langzaam, ook doordat er meer leden van buiten Rheden kwamen.

  In 2011 kende Rheko een grote groei en telde het opnieuw meer dan 300 leden. Dit waren wel veel minder spelende leden dan in 1990. Reden voor de groei? Het enthousiasme in de club over de prestaties van Rheko 1. Onder leiding van Bandi Csupor en in belangrijke mate dankzij Jasper Broenink, die enkele jaren later als DVO-lid Jong Oranje haalde, promoveerde Rheko 1 opnieuw naar de Overgangsklasse. Hier speelde het twee seizoenen (2010-2011en 2011-2012). Vooral de eerste thuiswedstrijd in de Overgangsklasse op 20 november 2010 was een klassieker. Van grote broer Oost Arnhem, de club van onze trainer, werd tot verrassing van bijna iedereen met 21-19 gewonnen.

  Sinds de oprichting van Rheko hebben zich belangrijke wijzigingen in de korfbalsport voorgedaan: de zaalcompetitie werd ingevoerd, we gingen van drie naar twee vakken (Rheko stemde indertijd tegen!), de rieten (hang)manden werden ingeruild voor kunststof manden, gras werd bij de meeste clubs ingeruild voor kunstgras en de veldafmeting ging van 90x40 (3 vakken), naar 60x30 (2 vakken), naar 40x20 (2 vakken).

  De sporthal
  De zaalcompetitie gaf problemen aangezien er in Rheden geen sporthal was. Er werd in de Dumpel gespeeld. Zo’n 40 jaar geleden kwam er toch een sporthal in Rheden: Sporthal Rheton. Een fijne hal. Het publiek zat vlakbij het speelveld en dat is lekker. Fantastische wedstrijden vonden er plaats met een geweldige ambiance. Net als het eerste Rheko clubgebouw en het veld, verdween ook de hal naar de overzijde van de IJsselsingel, alwaar deze de naam “de Hangmat” kreeg door de vorm van het dak.

  Recreatie
  Met een eigen clubgebouw kon Rheko de mogelijkheid bieden tot kaarten, playback shows, overleg met ouders, vergaderen en cursussen. Een aantal jaren werd in de sporthal een familietoernooi georganiseerd en daarna stond er dampende boerenkool met worst in het clubgebouw. Tafelen met meer dan 80 Rhekoërs was een gezellige belevenis. Kamperen in Enter en Ootmarsum was ook zo’n bijzondere activiteit. Jong en oud ging mee. Veel schik, weinig slaap. En dan nog aan een toernooi deelnemen ook!
  Ons clubgebouw wordt ook veel gebruikt voor disco avonden, spelletjesavonden en andere leuke activiteiten. Sinds 1989 vormen ook de jeu de boulers een opvallende recreatieve groep. Niet prominent aanwezig, maar ze genieten van deze Franse sport op de rustige momenten als korf en mand op stal staan.

  Supporters
  De supportersvereniging ”Kanoside” werd opgericht en er werd een schitterend spandoek gemaakt. Ook deze vereniging is nieuw leven ingeblazen!

  Nu en de toekomst
  En Rheko gaat met de tijd mee: de mogelijkheid om op lokale radio of lokale TV te verschijnen werd met beide handen aangegrepen en de website is natuurlijk een uitkomst. Ook de schrijvende pers besteedt heel wat woorden aan Rheko! Het is natuurlijk altijd moeilijk om een korte historie van de vereniging te geven zonder dat prominente leden vergeten worden, maar we hopen er in dit stuk toch in geslaagd te zijn.