• In de vakanties organiseren Sportbedrijf Sport in Rheden, Cultuurbedrijf RIQQ, Bibliotheek Veluwezoom en Welzijnsinstelling Incluzio weer activiteiten voor kinderen en jongeren tussen de 6-17 jaar. Dit gebeurt als compensatie voor het vele verplicht thuiszitten tijdens corona. De meeste activiteiten zijn gratis.

    Gratis door subsidie

    De activiteiten worden georganiseerd vanuit de NPO gelden; nationaal programma onderwijs. De subsidie is beschikbaar gesteld om corona achterstanden bij de jeugd (6-17 jaar) te verminderen. Hierbij ligt de focus vooral op ontmoeting, tegengaan van eenzaamheid en meer verbinding. Het is bijzonder dat eerdergenoemde partijen nu samen een programma maken. Vanwege de subsidie zijn de meeste NPO-activiteiten gratis zodat iedereen de kans krijgt om mee te kunnen doen.