• Statuten

    Rheko kent als vereniging statuten waarin onder meer de doelstellingen van de vereniging zijn vermeld en de regels rond het lidmaatschap zijn opgenomen. Je leest hier ook hoe het bestuur is ingericht en op welke manier leden van de bestuursorganen gekozen en benoemd worden.

    Rheko statuten 2001

    Toelichting statuten